Ekspedering av større/tyngre gods

På grunn av redusert bemanning må ekspedering av tyngre/større gods,

samt kapping av plastgjerde avtales på forhånd

Ta kontakt før du kommer for avtale

Åpningstid;. man – torsdag 0900 -1500