VIKTIG

FARE

Når et elektrisk apparat er i bruk, må man alltid ta visse forholdsregler, inkludert disse:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK AV KLIPPEMASKINEN

For å redusere faren for elektrisk støt:
1. Ikke løft ut et apparat som er blitt mistet i vann. Apparatet må koples fra umiddelbart.

2. Ikke bruk apparatet mens man dusjer eller bader.

3. Ikke plasser eller oppbevar apparatet hvor det kan falle, eller mistes i et badekar, eller en vask. Ikke plasser eller kast vann eller annet flytende middel.

4. Dette apparatet må alltid koples fra stikkontakten umiddelbart etter bruk.

5. Dette apparatet må koples fra stikkontakten før vasking, og før deler blir satt på eller tatt av.

ADVARSEL

For å redusere faren for å bli brent, brann, elektrisk støt og personlig skade:
1. Et apparat bør aldri være ubevoktet når det er koplet til strøm

2. Nøye oppsyn er nødvendig når dette apparatet blir brukt av, på eller i nærheten av barn eller invalide.

3. Bruk dette apparatet kun for bestemt bruk som forklart i denne brosjyren. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av fabrikanten

4. Bruk aldri dette apparatet hvis det har en ødelagt ledning eller støpsel, hvis det ikke virker riktig, hvis det har blitt mistet eller ødelagt. Returner til din nærmeste autorisert service stasjon for inspeksjon eller reparasjon.

5. Hold ledningen borte fra varme flater.

6. Bruk aldri apparatet hvis luftåpningene er blokkerte eller på en myk flate som en seng, sofa hvor luftåpningene kan bli blokkerte. Hold de fri for lo, hår og lignende.

7. Mist aldri noe eller putt noe i åpningene

8. Ikke bruk utendørs, eller hvor aerosolspray-produkter er i bruk eller hvor det blir gitt oksygen.

9. Ikke bruk dette produktet med en ødelagt eller brukket kniv eller knivblad, siden det kan føre med seg kutt og oppskraping av huden,

10. For å kople ut, flytt alle brytere til "AV", deretter dra ut støpslet fra stikkontakten.

11. Ikke kveil ledningen rundt produktet under oppbevaring. Kontinuerlig belastning av ledningen kan forårsake fare for å få støt.

12. Unngå kontakt med knivblad i bevegelse.

13. Unngå floker eller krøller av ledningen mens klippemaskinen eller trimmeren er på. Hvis ledningen skulle floke eller krølle seg stopp klippemaskinen eller trimmeren og strekk ut ledningen.

SPAR DISSE INSTRUKSJONENE

KUN FOR KOMMERSIELL BRUK. LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK AV KLIPPEMASKINEN.

DRIFT

Bruk den oppgitte elektriske spenningen som står på klippemaskinen, vekselstrøm eller likestrøm. Dette kvalitetsapparatet er blitt produsert med ekstrem nøyaktighet. Det har blitt nøye kontrollert og testet på

hvert trinn gjennom konstruksjon og montering. Som på alle presisjonsinstrumenter vil den siste finpussingen av de bevegelige delene som berører hverandre ikke oppstå før etter en periode, i dette tilfelle 4-6 uker. Hvis hastigheten på motoren varierer (som kan bli hørt ved lydendringer) er det vanligvis et resultat av en posisjonsforandring på klippemaskinen, eller en fluktuering av nettspenningen. Når klippemaskinen er smurt i følge instruksjonene vil den gi tilstrekkelig styrke og hastighet for profesjonelle hårklippingskrav.

IKKE EKSPERIMENTER MED KLIPPEMASKINEN

OLJING

For mye olje kan forårsake lekkasje og minske effektiviteten av klippemaskinen. Bruk Oster olje som er anbefalt til alle Oster klippemaskiner på grunn av oljens egenskaper.

BRUK OSTER BØRSTER

Unngå andre typer da børster som blir brukt til elektriske motorer er valgt ut etter nøyaktig størrelse og kvalitet for å fungere så feilfritt som mulig.

SLIPING AV KNIVBLADER

Oster knivblader/klippehoder har individuelle hulslipte mønster som er forherdet for å forlenge knivbladenes levetid. Akkurat som på alle skjære-instrumenter, vil de skarpe kantene bli uskarpe og sløve etter mye bruk. Ved å stramme knivbladspenningen for å tvinge sløve klippeblad til å klippe, kan dette forårsake klippemaskinen til å varme opp og forkorte motorens levetid.. Når knivbladene ikke lenger klipper jevnt og pent, er sliping nødvendig. Dette må utføres av en Autorisert Service Stasjon hvor det brukes godkjente fremgangsmåter og utstyr. Her finnes også nødvendig kunnskap for å gjenvinne det opprinnelig hulslipte mønster og best mulig klippekapasitet. Det anbefales ikke at knivbladene blir flat-slipte, eller gjennom noen annen metode ødelegger det opprinnelige mønster og konstruksjon av Oster Knivblader.

VASKING AV KNIVBLADER

For å fjerne: VIKTIG! Stopp motoren før du fjerner knivbladet

For å sette på: Tre bladet ned på tungen, skru på motoren og smett knivbladet på plass

OLJING OG RENGJØRING AV KNIVBLADER

Før du begynner å klippe smør på et tynt lag med Oster smøreolje på berøringsflatene av de skarpe knivbladene og på fjærspenningsguiden. For vasking anbefaler vi følgende: mens klippemaskinen er i gang, spray på Koolube. Du vil høre at maskinens hastighet øker og bladene blir nedkjølet og renset.

Etter bruk eller ved helt nye klippehoder med hardt fabrikkfett vaskes klippehodene i Bladewash. Fjern da klippehodene fra maskinen og tørk de godt før de settes på maskinen igjen.

Råd forklipping av dyr:
• Pass på at du klipper et rent dyr

• Gre ut alle floker i pelsen før klipping

Råd forklipping av menneskehår:
• Bruk mindre olje

• Tørk ytre knivblader tørre etter smøring, dette vil føre til mindreampersnbsp;ampersnbsp; overflødigampersnbsp;olje.

ALL SERVICE UTENOM DE ANBEFALTE KNIVBLADRENGJØRINGS-RUTINENE MÅ BLI UTFØRT AV AUTORISERT PERSONELL!