Landbruks og Husdyr gjerde

Fjørfe gjerde

Heste gjerde

Rådyr og Hjorte gjerde

Vei og tog gjerde

Solfarm gjerde

Kennel gjerde

Dyrepark gjerde

Utstyr og Tilbehør

KLASSISK HENGSELSKNUTE

Er den klassiske måter å veve sammen et stålnett på. Individuelle vertikale wirene blir knyttet rundt hver av de horisontale wirene.

Denne teknikken er en kost-effktiv måte å fabrikere på og gir deg et fleksibel gjerde med tanke på ujevnheter og svinger i terrenget.

TORUS STIFF STAY

Et sterkt felt-gjerde med ekstra trykkfestete Torus knuter gir en noe stivere gjerde enn hengselsknuten.

For lange strekk er det lettere å sette opp. Knuten fremstår som glatt å begge sider.

TITAN LÅSEKNUTE

Er den sterkeste av alle knuter.

Den er formet litt som Torus-knuten men med et ekstra låse-omfar for å virkelig sikre mot meget betydelige trykk fra dyr, snølast o.a.