Koronapåvirket valutatillegg

Stor påvirkning

Korona viruset har hatt stor påvirkning og gitt en usikker situasjon for Norge. Vi må alle forholde oss til stadig nye endringer og regler. Norsk Småfeservice er i drift og varene blir sendt ut normalt hos oss, såfremt vi fortsatt klarer å holde oss smittefrie og etterspørsel tilsier dette.

Transport i leveransene våre er fortsatt intakt, uten vi kan forutse eventuelle endringer. Vi håper på det beste og oppdaterer oss stadig med situasjonen.

Hvis du vil sikre leveringstider eller har spørsmål rundt dette, så ta kontakt med oss


Våre tiltak

I Norsk Småfeservice følger vi rådene til myndighetene og har reisestopp som anbefalt.

Vi gjør interne tiltak for å opprettholde høyt smittevern mellom ansatte og ev. kundebesøk. Vi har i stor grad netthandel, mail og telefonkontakt med våre kunder og er dermed ikke i høyrisiko som bedrift.


Valutasituasjon

Våre innkjøp er i stor grad påvirket av det som skjer i valutamarkedet nå. Vi må forholde oss til Euro, Dollar og Pund. Transportkostnader følger samme pris korrigering som varekjøp inn til vårt lager.

Denne plutselige påvirkningen må vi ta hensyn til!

Som kjent er kronekursen blitt betydelig svakere de siste dagene

I gjennomsnitt ligger kursene 10,8% over det som var i våre kalkyler.

Vi er helt nødt til å ta dette i betraktning siden vi importerer varer. Vi ønsker selvsagt at den norske krona skal bli sterkere fremover, og følger fortløpende med på dette!


Valuta tillegget

Derfor velger vi å legge på et valutatillegg på hver order. På den måten vil vi fortløpende kunne ta hensyn til de raske endringer som påvirker markedet.

Vi vil som andre – bestemme påleggene hver mandag fremover, inntil noe annet blir informert.

Førstkommende pålegg skjer mandag 23. mars 2020

Valuta korrigeringen med dagens situasjon vil alle ordre få et tillegg på 10,5 %

Dette gjelder også utsendte tilbud som ikke er bekreftet.


Netthandelen

Når du handler i vår nettbutikk vises pris uten tillegg. Eventuelle tillegg legges til manuelt av oss. Dette kommer på fakturaen som blir utsendt / tilsendt (på mail) for betalingen.

Skal du hente varer selv på vårt lager bør faktura tilsendt på mail betales i forkant, innbetalingen registreres automatisk i vårt system ved bruk av KID.

Denne løsningen med variabel valuta korrigerin gjør det enklere å forholde seg til denne usikre situasjonen. Samt gjøre raske endringer fortløpende – hvis den norske valutaen blir bedret.

Dersom du har spørsmål til dette, kontakt oss.